POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Rozhodnutí o nádraží umožní začít pracovat na rozvoji Jižního centra a jeho propojení s historickým centrem. Lidé si nádraží sami pojmenují

Brno udělalo zásadní krok k  tomu, aby mělo nové nádraží.  „Pro město je to významné rozhodnutí, podobně jako když se naši předkové rozhodli zbourat hradby. A  je to také ideální chvíle pro to, abychom po  desítkách let přetahování o  různé varianty napjali své síly jedním směrem a  začali pracovat na  tom, abychom 'náš novej nádr' měli co nejdříve. A  samozřejmě aby Brno a  jeho obyvatelé konečně začali mít užitek z  ladem ležící části za  současným nádražím,“  uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Budeme nyní intenzivně pracovat na  tom, abychom lidem důkladně a  srozumitelně vysvětlili, proč jsme rozhodli pro nádraží na  jihu. Věřím, že  zastánci jiných variant budou toto rozhodnutí respektovat, protože rozvoji Brna v  této oblasti dosud nejvíce bránily naše nekončící spory. Brno si zaslouží, aby přestalo být kvůli své nerozhodnosti konečně pro smích,”  doplnil primátor.

„Náš novej nádr si zaslouží také nové jméno. Ještě na  jaře proto spustíme soutěž o  nové pojmenování nádraží, které si sami vyberou a  vymyslí ti, kteří ho nejčastěji používají,”  řekl primátor Petr Vokřál.

Soutěž bude probíhat na  internetu, zasílat návrhy bude možné i  přes hlasovací lístky. Odborná porota poté vybere nejlepší návrhy, o  kterých se bude hlasovat. Pravidla soutěže a  hlasování i  důležité termíny budou zveřejněny v  průběhu jara.

Informaci o  rozhodnutí zastupitelstva odešle město oficiálně na  Správu železniční dopravní cesty, která bude investorem nového nádraží. Poté začne jednat řídicí výbor ustanovený vládou.

„Ten bude pracovat na  tom, abychom mohli v  nejbližších měsících předložit vládě harmonogram stavby nového nádraží a  navazující technické infrastruktury, a  to i  s  ohledem na  finanční možnosti města. Naší prioritou je obsloužení dané lokality městskou hromadnou dopravou a  propojení této oblasti s  centrem města. Nabídka městské hromadné dopravy se řídí poptávkou ze  strany cestujících, tedy obyvatel města i  regionu, a  rozvojem oblasti. Touto poptávkou se musíme řídit nejen při realizaci nového nádraží, ale i  při plánování rozvoje dalších typů dopravy při růstu města. Jakýmsi předskokanem propojování je právě nyní zahajovaný projekt Tramvaj Plotní, díky kterému se přesune městská hromadná doprava blíže ke  Zvonařce i  novému nádru,”  popsal primátor Petr Vokřál.

Co se v  Brně zlepší díky novému nádraží:

V souvislosti s  novým nádražím odhlasovalo zastupitelstvo i  přípravu Severojižního kolejového diametru. Tedy stavby, díky které se propojí a  usnadní cestování vlakem z  jihu Brna na  sever.

„Tato stavba je nyní ukotvena v  územním plánu a  máme příslib ministerstva dopravy, že  začne pracovat na  studii proveditelnosti této stavby. Společně s  Jihomoravským krajem nás nyní čekají jednání o  nejvhodnější podobě, financování a  harmonogramu přípravy této stavby,”  doplnil primátor Petr Vokřál.

Brněnská Velká cena nabídne zcela nový typ vstupenky

První srpnový víkend obsadí Masarykův okruh silné stroje. Pojede se totiž třiapadesátá Velká cena České republiky.   Pořadatelé si na  letošek připravili novinku – vstupenku T2 PREMIUM, která nabídne aktivní prožití závodního víkendu. Do  prodeje jde také vstupenka typu Pitwalk/Paddock. Všechny lístky je navíc možné koupit o  25  % levněji než při nákupu na  místě.

Spolek pro GP ČR Brno, který brněnskou Velkou cenu od  roku  2016 pořádá, zahájil prodej vstupenek již v  listopadu loňského roku. Pro zájemce jsou nyní nově k  dostání další dva typy vstupenek.  

„Chceme návštěvníkům nabídnout něco nového, čímž může být nový typ vstupenky. Díky zkušenostem z  posledních dvou ročníků tak můžeme držitelům T2 PREMIUM nabídnout to nejlepší ze  závodů. Také pevně věřím, že  napotřetí vyjde i  počasí a  my se konečně dočkáme prosluněných závodů,“ uvedl  primátor města Brna Petr Vokřál.

„V letošním roce  nás čeká další ročník této prestižní sportovní události, která je přínosem pro město, region i  stát a  já věřím, že  bude opět i  silným zážitkem pro fanoušky motosportu. Jsem rád, že  tentokrát jim můžeme nabídnout další atraktivní varianty vstupenek, které společně s  dalším servisem přispějí ke  zvýšení úrovně celé akce,“ řekl  hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Úplnou novinkou letošního roku  je speciální vstupenka T2 PREMIUM, která v  sobě kombinuje výhody VIP vstupenky, vstupenky na  sedadlové tribuny a  vstupenky na  přírodní tribuny. Je určena aktivním návštěvníkům, kteří neradi zůstávají na  jednom místě, mají zájem vidět nejen dění na  startovní rovince, ale rádi zakusí i  nezaměnitelnou atmosféru přírodních tribun. T2 PREMIUM především nabízí zázemí stanu s  celodenním občerstvením umístěného vedle tribuny T2, možnost návštěvy Paddocku, vstup na  přírodní tribuny či  pohled ze  sedadlové tribuny T2.

„Vstupenky T2 PREMIUM vyjdou na 7  990  korun a v  prodeji je jich jen omezený počet,“ upozornil  tajemník Spolku pro GP ČR Brno Adam Svoboda.  

Tradičně velký zájem je také o  vstupenky Pitwalk/Paddock. Držitelé těchto lístků budou mít ve  čtvrtek před závodním víkendem možnost projít se boxovou uličkou (tzv. pitlane) a  nahlédnout do  paddocku, tedy do  zázemí závodních týmu, kde mohou potkat svého oblíbeného jezdce.

Vstupenky budou v  prodeji od  poledne 8.  března a  bude stát tradičních tisíc korun. I  v  tomto případě jich bude jen omezený počet a  výtěžek z  jejich prodeje půjde na  dobročinné účely.

Vstupenky na  brněnskou Grand Prix budou k  dostání na  veletrhu Motosalon, který se na  brněnském výstavišti koná od  8.  do  11.  března. Nově budou mít lidé šanci pořídit vstupenky na  Grand Prix také na  bratislavské výstavě Motocykel, která se uskuteční v  bratislavské Inchebě od  15.  do  18.  března.

V obou případech budou k  dispozici všechny typy aktuálně prodávaných vstupenek. Na  brněnské výstavě naleznete prodejní místo Grand Prix v  pavilonu P v  rámci stánku Automotodromu Brno  a.s., v  Bratislavě pak v  hale A1 hned vedle expozice Slovakiaringu.

Vstupenky na  Velkou cenu České republiky v  Brně je stále možné zakoupit také v  infocentru TIC Panenská 1  v  Brně nebo online na  www.gp.ticbrno.cz.  

K dispozici jsou všechny typy vstupenek za  zvýhodněné ceny. Zájemci mohou ušetřit až 25  % oproti nákupu na  místě.  

K dostání jsou lístky na  přírodní tribuny SILVER, opravňující ke  vstupu na  čtyři přírodní tribuny Masarykova okruhu, i  vstupenky GOLD ideální pro volný pohyb po  všech přírodních tribunách a  průchod areálem i  shopping zónou, stejně jako vstupenky JUNIOR a  SENIOR. Váhat by neměli ani zájemci o  vstupenky na  sedadlové tribuny, které držiteli kromě jistého místa zaručují i  pohyb po  celém areálu a  všech přírodních tribunách.

STUDENT AGENCY a Click2Claim spolupracují na vymáhání finančních kompenzací pro klienty v  letecké dopravě

V roce 2017 mělo 5 % letů z České republiky zpoždění

STUDENT AGENCY uplatňuje aktivní přístup ke kompenzacím v případě zpoždění (vedle vlakových a autobusových spojů RegioJet) také pro zákazníky v  letecké dopravě. Zajištění jejich vyplacení aktivně nabízí ve spolupráci se společností Click2Claim.

Zpožděné či zrušené lety nejsou v  dnešní době ničím překvapivým. Pokud je taková nepravidelnost v  letu zaviněná leteckým dopravcem, má cestující nárok na finanční kompenzaci.

„V případě, že dojde k výraznému zpoždění letu, má cestující nárok na občerstvení, odpovídající době čekání a dva telefonní hovory nebo e-maily zdarma,“ říká Věra Janičinová, ředitelka prodeje letenek STUDENT AGENCY.

„Při zrušení letu má navíc dopravce cestujícímu zajistit náhradní let v  nejbližším možném termínu. Pokud letadlo odlétá až druhý den, má pak nárok na ubytování v  hotelu a dopravu mezi hotelem a letištěm,“ dodává František Herynk, jednatel společnosti Click2Claim.

Ve chvíli, kdy má vinou letecké společnosti letadlo zpoždění, či je let dokonce zrušen, a do cílové destinace dorazí minimálně o tři hodiny později, má zákazník nárok na finanční kompenzaci. Ta může být ve výši 250, 400 nebo 600 €. Výše závisí na letové vzdálenosti – při cestě do 1  500 km jde o  kompenzaci ve výši 250 €, 400 € dostanou cestující, kteří letěli 1 501–3 500 km a při letu nad  3  500 km je výše odškodnění 600  €. Toto platí, je-li dopravce registrován v Evropské unii, nebo když cesta probíhá z  letiště na území EU.

Právě pro výše zmíněné případy společnost STUDENT AGENCY uzavřela partnerství se  společností Click2Claim, která se zabývá vymáháním finančních kompenzací. Společnou službu Travel Asistent nabízí STUDENT AGENCY svým klientům k nákupu letenek za 49 Kč.

„Jsme odborníci na prodej letenek – jednička na českém trhu – a i proto řešení finančních kompenzací delegujeme na odborníky v oboru. Click2Claim ověří klientovi STUDENT AGENCY nárok na finanční kompenzaci a za klienta zařídí uplatnění nároku na kompenzaci i veškerou komunikaci s leteckým dopravcem,“ doplňuje Janičinová.

„Díky této spolupráci získají klienti STUDENT AGENCY unikátní a velice užitečnou službu, která jim je nápomocna v  případě potíží na letišti. Mají možnost se telefonicky obrátit na odborné pracovníky Click2Claim, kteří jim poradí, jak dále postupovat. Tisíce klientů STUDENT AGENCY tak získají neocenitelnou pomoc při problémech s letem,“ uzavírá František Herynk.

Město našlo nového vydavatele, Brněnský metropolitan začne vydávat od dubna

Rada města Brna na  své schůzi dne 20.  února 2018 schválila výběr dodavatele u  veřejné zakázky na  vydávání Brněnského metropolitanu. Od  dubna tak měsíčník bude vydávat a  distribuovat firma Pocketmedia. Březnové číslo dnes vyšlo elektronicky.

Město Brno vypsalo na  konci ledna výběrové řízení u  veřejné zakázky malého rozsahu na  vydávání Brněnského metropolitanu a  oslovila pět firem, které mají zkušenosti s  vydavatelskou činností. Z  došlých nabídek doporučila komise radě města nového vydavatele. Na  základě doporučení se jím stala brněnská firma Pocketmedia. Ta mimo jiné vydávání i  časopis KAM Turistického informačního centra města Brna.  

Město si od  nové spolupráce slibuje například i  kvalitnější distribuci, na  kterou si často obyvatelé Brna stěžovali.

Důvodem k  ukončení smlouvy s  předchozím vydavatelem, který Brněnský metropolitan vydával od  roku  2009, byly pochybnosti města ohledně dodržování závazků vyplývajících z  této smlouvy.  

Pod novým vydavatelem vyjde Brněnský metropolitan poprvé v  dubnu. Březnové „překlenovací“ číslo je ode dneška k  dispozici elektronicky, a to na adrese www.brno.cz/metropolitan. Město o  novém vydání informuje skrz všechny své kanály a  budeme rádi, pokud nám pomůžete tuto informaci dostat i  mezi vaše čtenáře a  fanoušky. Zájemci, kteří si budou chtít nechat elektronické číslo zaslat, mohou vyplnit svou e-mailovou adresu na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_lOgmq 20ep4casYUJ8pJSDGWAPBpXxIHO0oYFZAVthUi gLg/viewform.

Generali a fanoušci HC Kometa Brno pomáhají osmiletému Markovi

Pojišťovna Generali věnovala 187 575 Kč na podporu osmiletého Marka, jenž trpí těžkým zdravotním a psychickým postižením, které doprovází poruchy orientace, komunikace a motoriky

Výše finanční pomoci se odvíjela od návštěvnosti posledního utkání HC Kometa Brno v  základní části hokejové extraligy

Generali za každého návštěvníka zápasu HC Kometa Brno Markovi věnuje 25 korun

Osmiletý Marek to nemá v  životě snadné. Trpí těžkým zdravotním a psychickým postižením, které doprovází poruchy orientace, komunikace a motoriky. Jeho potíže lze přirovnat k lidem nevidomým a neslyšícím s tím rozdílem, že nerozumí správně tomu, co vidí, slyší a prožívá. Celou situaci navíc ztěžuje epilepsie, kdy se po každém prodělaném záchvatu Markovy těžce nabyté schopnosti vrací o několik úrovní zpět. Marek je tak odkázán na celodenní péči dospělé osoby, především rodičů, kteří jemu i jeho dvěma bratrům se stejnou diagnózou dávají maximální péči a snaží se rozvíjet potenciál, který bratři, i přes své postižení, mají. Veškeré aktivity jsou však finančně náročné a vyžadují odbornou asistenci dalších osob.  

A právě Markovi a dalším třinácti lidem s  podobně nelehkým osudem, které vybraly jednotlivé týmy extraligy, se rozhodla pomoci pojišťovna Generali, hlavní partner nejvyšší hokejové soutěže. Její pomoc spočívá ve finančním daru 25 korun za každého fanouška, který navštívil závěrečné utkání základní části extraligy. Darované peníze pak poputují přímo ke konkrétní osobě. V  případě HC Kometa Brno finanční podpora Marka díky návštěvě 7503 diváků dosáhla částky 187 575 korun. „Částka spojená s  tímto utkáním proto poslouží na rehabilitačně-terapeutický pobyt a na nákup speciálního nábytku do dětského pokoje, vzdělávacích pomůcek a hodinek, které detekují epileptický záchvat,“ říká Honza Marek, mluvčí pojišťovny Generali.

Díky tomu, že fanoušci hokeje na všechna utkání posledního kola hokejové extraligy dorazili v  celkovém počtu 74 552, věnuje Generali čtrnácti konkrétním lidem se zdravotními problémy dohromady 1  894 450 tisíc Kč. „Částku vybranou při utkání v Mladé Boleslavi s Třincem jsme se kvůli cílenému bojkotu zápasu ze strany fanoušků BK Mladá Boleslav rozhodli zdvojnásobit,“ upřesnil Jan Marek. Jednotlivé příběhy podporovaných lidí najdete na webu stránkách www.generalihokej.cz.

Generali zapojuje fanoušky do Virtuální ligy

Pojišťovna Generali je od sezony  2016/2017 hlavním partnerem hokejové extraligy. Fanoušky do hokejového dění vtahuje i prostřednictvím hry Generali PUK, ve které každý může poměřit své síly se všemi fanoušky napříč extraligou. Jejím cílem je dosáhnout co nejdelší série úspěšných hodů pukem do středového kruhu hokejového hřiště. V  letošní sezoně je navíc možné hrát virtuální ligu, která kopíruje reálná utkání nejvyšší hokejové soutěže. Ve hře se také objevuje několik nových prvků jako sběr mincí, úkoly a obchod pro nákup vylepšení. Hra je k  dispozici pro chytré telefony a tablety s  operačním systém Android a iOS.

Řeznictví v Hodoníně vydávalo polské kuřecí za české

Státní veterinární správa /SVS/ odhalila při kontrole v  prodejně malého řeznictví v Hodoníně několik závažných porušení předpisů – mimo jiné klamavé značení prodávaného kuřecího masa a prodej prošlých vnitřností. Porušení zákona o potravinách a veterinárního zákona bude s  provozovatelem řešeno v  rámci správního řízení. Za prodej klamavě značených a prošlých potravin je dle platné legislativy maximální pokuta až 50 milionů Kč.

V  chladicí vitríně v  prodejně a ve skladovací prostorech bylo nalezeno téměř 20 kg prošlého kuřecího masa a kuřecích jater. Při bližší kontrole dodacích listů byly zjištěny nesrovnalosti. Konkrétně kontrola zjistila, že část jater byla dodána  do prodejny již dříve v  čerstvé formě, následně byla provozovatelem zamrazena a poté opět rozmrazena a prodávána jako čerstvá. Tento způsob nakládání s  živočišnými potravinami legislativa zakazuje, představuje totiž pro spotřebitele zdravotní riziko. SVS proto provedla znehodnocení prošlých produktů a nařídila jejich likvidaci na náklady provozovatele.

Při kontrole dodacích listů bylo dále zjištěno, že část drůbežích produktů nacházejících se v  chladicí vitríně není v  těchto dokladech uvedena. Provozovatel přiznal, že v  prodejně dochází k  porcování kuřat a jejich  vykosťování, avšak k  této činnosti není provozovna u  krajské veterinární správy registrována. Další závažné nedostatky byly zjištěny u označování nebaleného kuřecího masa, u kterého provozovatel uváděl jméno jiného dodavatele, než který byl uveden na dodacích listech.

U 50 kilogramů nabízeného kuřecího masa bylo zjištěno klamavé označení. Prodejce je vydával za české, přestože stejně jako zbytek kuřecího masa, který byl naopak označen správně, pocházelo z  Polska. Tímto jednáním   se podnikatel dopustil závažného přestupku – klamání spotřebitele.

Brno si z  ITB Berlin odváží cenu za  nejlepší regionální spolupráci

Letošní první aktivní účast Brna na  veletrhu ITB vyústila v  mimořádný úspěch. Agentura CzechTourism udělila městu Brnu cenu za  nejlepší regionální spolupráci v  loňském roce.  

Úkolem agentury CzechTourism, kterou zřizuje Ministerstvo pro místní rozvoj, je propagace České republiky jako cestovatelské destinace. Za  hranicemi tuto úlohu naplňují tzv. zahraniční zastoupení. Brno právě s  německým zahraničním zastoupením v  loňském roce  intenzivně spolupracovalo. Proběhly například dva press tripy pro německé novináře, kteří se tak mohli seznámit například s  některými proslulými brněnskými bary a  kavárnami, nebo zažít okouzující atmosféru tradičních vánočních trhů. Významnou roli pro udělení ceny hrála také společná propagace letecké linky Brno–Mnichov.  „Cena za  nejlepší regionální spolupráci je poděkováním za  uplynulý rok, ale i  výzva do  budoucna – spolupráci s  Brnem tím doporučujeme i  našim partnerům, novinářům, médiím nebo cestovním agenturám,“  vysvětlila  ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism v  Německu Markéta Chaloupková.

Němečtí turisté jsou pro Česko významnou cílovou skupinou. Ročně jich k  nám zavítá téměř 2  miliony – to znamená, že  zhruba každý pátý zahraniční návštěvník Česka je Němec.  

„Mezi nejoblíbenější cíle německých turistů patří bezpochyby Praha, ale také lázeňská města jako Karlovy Vary nebo Františkovy Lázně. Je důležité představovat jim nové destinace. Při svých cestách utratí průměrně 65  euro za  den, to je velmi pozitivní a  dá se předpokládat, že  do  budoucna tato částka ještě poroste,“  konstatovala ředitelka CzechTourismu Monika Palatková, která cenu za  regionální spolupráci předávala.

Objevovat i  jiná než hlavní města je současným celosvětovým trendem. „Když se nás naši klienti ptají, co mohou kromě Prahy navštívit, Brno se vyloženě nabízí. Je to druhé největší město, dobře dopravně dostupné, a  vůbec nejpřitažlivější je na  něm kombinace historie, skvělé gastronomie a  zvláštní energie, která má schopnost spojovat lidi,“ podotkla Chaloupková.

„Brno udělalo za  poslední tři roky několik důležitých kroků, díky kterým se na  turistické mapě dostalo na  stávající pozici. Je to zásluha zdejších obyvatel, kteří vytvářejí neuvěřitelně bohatou a  živou kulturu, a  také vedení města, které je v  tom podporuje. Tato cena je toho dokladem a  mám z  ní obrovskou radost,“ shrnula vedoucí Kanceláře marketingu a  zahraničních vztahů Magistrátu města Brna Barbora Podhrázská.

Slavnostní večer se nesl v  duchu první republiky. Atmosféru dokreslovala živá jazzová a  swingová hudba, podávaly se tradiční české speciality a  nechybělo ani pivo a  víno. Celá událost měla za  cíl připomenout stoleté výročí vzniku samostatného Československa, jehož největší oslava proběhne na  přelomu května a  června právě v  Brně.

Ocenění předávala ředitelka CzechTourismu Monika Palatková, ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism v  Německu Markéta Chaloupková, a  český diplomat Milan Čoupek, který v  Německu působí jako chargé d’affaires.  

Agentura CzechTourism udělila ceny také v  kategorii nejlepší novinářský příspěvek o  Česku, nejlépe komunikující partner a  nejlepší touroperátor.  

CzechTourism Awards jsou udělovány na  čtyřech významných evropských veletrzích cestovního ruchu (v  Německu, Španělsku, Velké Británii a  samozřejmě v  Česku).