POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 1

SAKO Brno spolupracuje se světovou špičkou

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) v  Brně podepsalo smlouvu s dánskou společností Ramboll na zpracování koncepčního návrhu nové spalovenské linky K1. Ramboll je světový lídr v  oblasti návrhu technologie pro energetické využívání odpadu a mezi jejich reference patří mimo jiné i ikonická spalovna v  Kodani se sjezdovkou na střeše budovy.

„Jsem velmi rád, že ve výběrovém řízení uspěl právě Ramboll, neboť jejich reference a znalosti procesu energetického využívání odpadu jsou na excelentní úrovni a od této spolupráce si slibujeme optimální návrh technologie, která splní i velmi přísné emisní limity, jež vstoupí v  platnost koncem tohoto roku“, uvedl předseda představenstva společnosti SAKO Filip Leder. Nový zdroj v  ZEVO SAKO se bude vyznačovat velmi vysokou účinností blížící se 100 %, provozní flexibilitou a nízkými emisemi oxidu dusíku a CO2.

„Projekt nové spalovenské linky je zcela v  souladu s  principy cirkulární ekonomiky, kdy produkovaný odpad bude obyvatelům vrácen zpět ve formě elektřiny a tepla pro vytápění a ohřev vody. Navazujeme tak na celoevropský trend zvyšování podílu výroby tepla z  obnovitelných zdrojů energie, přičemž očekáváme snížení produkce CO2 z  fosilních zdrojů až o 60 tisíc tun ročně. Nová linka bude nejen vysoce ekologická a technologicky vyspělá stavba, musí ale také dobře vypadat. Proto budeme klást důraz i na architektonické řešení celého komplexu, aby obyvatelé města Brna mohli být na tuto stavbu pyšní“, doplnil Filip Leder.

Výstava s  názvem „Brno se stará o své seniory“ právě začala v  Galerii Vaňkovka

Slavnostně ji zahájila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na fotografiích jsou zachyceny klientky Domova pro seniory Mikuláškovo nám. Návštěvníci zde najdou také informace o sociálních službách a projektech města pro seniory, jako jsou například Poradna Socio-info Point, pobytové a terénní služby, sociální práce, SOS tlačítko a Senior bus. Na místě se bude prezentovat i Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje.

Výstavu bude možné zhlédnout do 31. května 2019.

Vyjádření primátorky města Brna Markéty Vaňkové v  návaznosti na aktuální vývoj ve věci financování MotoGP:

„Zvýšení podpory letošního ročníku MotoGP ze strany města i kraje o dalších pět milionů (2,5 mil. Kč JMK a 2,5 mil. Kč město Brno) je výsledkem jednání zástupců města a kraje z  minulého týdne. V  úterý jsme na zastupitelstvu schválili usnesení, které nabízí státu členství ve Spolku pro GP ČR Brno, a tedy větší kontrolu nad pořádáním MotoGP. Hned v  pátek jsme společně s  panem hejtmanem odeslali dopis předsedovi vlády, ve kterém ho informujeme o tom, že budeme hledat další možnosti finanční podpory ze strany města a kraje. Zároveň ho žádáme o zvážení systémového řešení podpory pořádání MotoGP ze strany státu v  dalších letech. Věřím, že na červnovém zastupitelstvu návrh na zvýšení dotace odsouhlasíme, a učiníme tak další krok k zachování nejvýznamnějšího motocyklového závodu u nás.“

Nadace Via opět ocenila ty, kdo jsou „na dobré cestě“

Nadace Via letos už po dvaadvacáté udělila Cenu Via Bona těm, kteří pomáhají druhým. Mezi pěti oceněnými jsou čtyři jednotlivci a jedna firma a o výsledcích rozhodovala veřejnost svými hlasy v online hlasování. Ceny udělila nadace během slavnostního večera v  pražském kině Bio Oko v  kategoriích Dárcovská výzva, Dobrá firma, Srdcař a Mladý srdcař. Novinkami pro letošní rok bylo udělení zvláštní Ceny za dobré sousedství, a také vyhlášení prvního ročníku tzv. Sousedského týdne, v  jehož rámci byly ceny uděleny.

Nadace Via se v  posledních letech stále více obrací k  podpoře lokální filantropie. I proto si za motto letošního ročníku Ceny Via Bona zvolila „dobrá sousedství“. „Chceme čelit občanské pasivitě, rezignaci na veřejné dění, nezájmu o druhé, nedůvěře mezi lidmi. Proto jsme letos hledali příběhy těch, kteří jakýmkoli způsobem konají dobro pro své okolí, ať už v  rámci nejbližšího sousedství, regionu nebo celé republiky,“   vysvětluje Zdeněk Mihalco, programový ředitel Nadace Via.

Zaměření na dobročinnost v  místě, kde žijeme, se promítla do úpravy pravidel firemní kategorie. Ta byla již podruhé za sebou otevřena menším a středním firmám a podnikatelům, kteří částečně vrací zisky do svého regionu. A vůbec poprvé letos Nadace Via vyhlásila kategorii Dárcovská výzva. „Počet došlých nominací na Cenu Via Bona v  této kategorii nám potvrdil, že dárcovské výzvy, někdy také označované jako peer-to-peer fundraising, jsou mezi lidmi rostoucím trendem. Jejich podstatou je umět vtáhnout do pomoci své okolí a pozitivním způsobem využít informační technologie,“ dodává Zdeněk Mihalco.

Celkem obdržela Nadace Via do 22. ročníku Ceny 120 nominací z  celé České republiky. Odborné komise z  nich vybraly 12 finálových příběhů pro hlasování veřejnosti. Zvláštní ocenění za dobré sousedství pak udělila sama nadace na základě hodnocení vlastních zaměstnanců a zaměstnankyň.

V kategorii Dárcovská výzva získal Cenu Via Bona Ondřej Šimetka, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, který pomocí svých extrémních sportovních výkonů vybral v  rámci veřejných výzev přes 300 tisíc korun pro neziskovou organizaci Lékaři bez hranic. Dobrou firmou se stala Vincentka za celou škálu finanční i materiální podpory, kterou poskytuje luhačovickému regionu. Jako Srdcařka byla oceněna Martina Seidlerová za oživování rodného Jesenicka a Mladým srdcařem 2019 je Patrik Zadina, který na základě vlastní zkušenosti pomáhá na životní cestě dětem z  dětských domovů. Zvláštní cenu za dobré sousedství udělila Nadace Via Evě Lehotské za neutuchající pomoc vyloučené ostravské osadě Bedřiška.

Hlavními partnery Ceny Via Bona 2019 jsou  Nadace Pojišťovny Kooperativa,  PwC Česká republika  a  Tchibo, patrony Ceny jsou  Hana a Dalimil Dvořákovi  a  Věra Výtvarová. Hlavními mediálními partnery jsou  Česká televize,  Český rozhlas  a  Aktuálně.cz. Záštitu nad 22. ročníkem již tradičně převzalo  Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.

O Nadaci Via:

Nadace Via už přes 20 let podporuje rozvoj komunitního života a dárcovství v Česku. Od roku 1997 podpořila 5000 projektů a Cenou Via Bona ocenila 127 inspirativních příběhů dárcovství jednotlivců a firem. Nadace Via usiluje o to, aby bylo v Česku více lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Nabízí grantové a vzdělávací programy, provozuje server www.darujme.cz.

Více informací: www.nadacevia.cz, www.sousedskytyden.cz.

Vrcholí týden sousedství. Na téměř 90 místech Česka se konají sousedské akce

Již 86 sousedských akcí se přihlásilo do prvního ročníku Sousedského týdne, který vyhlásila Nadace Via v  týdnu od 20. do 26. května. Zapojily se do něj iniciativy z  celé republiky, od Sokolovska až po Ostravsko. Akce má za cíl ukázat, že Česko je plné sousedství, kde to žije. Organizátoři přihlašují nejčastěji setkání u dobrého jídla, výměny knih nebo oblečení a kulturní či sportovní akce. Přihlášené aktivity doplňuje Nadace Via v  podobě oranžových puntíků na online mapu dobrých sousedství. Na webu www.sousedskytyden.cz také sdílí tipy a inspiraci k  uspořádání sousedských akcí. Sousedské setkání organizuje i sama Nadace Via, a to v  sobotu 25. května v  Klubovně v  Praze-Dejvicích.

„K myšlence uspořádat Sousedský týden jsme se inspirovali v Plzni, kde již několikátým rokem organizují Evropský den sousedů. Díky našim grantistům, tedy příjemcům podpory v  nejrůznějších nadačních programech víme, že v  Česku existuje mnoho aktivních lidí s  chutí spojit své sousedy pro dobrou věc. Proto jsme se rozhodli zasvětit jejich aktivitám rovnou celý týden,“ říká Martina Vaňková, jedna z  organizátorek Sousedského týdne a doplňuje, že nejčastěji organizátoři přihlašují akce, jako jsou grilovačky, snídaně, pikniky a sousedské bleší trhy. Mezi přihlášenými aktivitami je ale také například den otevřených dveří v  hudební zkušebně pro děti a mládež, pravidelný komunitní běh v  pražském parku nebo soutěž rodinných týmů o nejlepší závin.

Nadace Via již 22 let podporuje ty, kteří se snaží udělat něco dobrého pro místo, kde žijí. I přesto v Česku stále existují místa, kde se lidé neznají, nemají se kde setkávat a převládá u nich nezájem o dění za vlastními dveřmi. „55 % dospělé populace v Česku žije v občanské pasivitě. Míra důvěry mezi lidmi je u nás zásadně nižší než ve společnostech, jež neprošly totalitní minulostí. Ke starým šrámům navíc přibyly i nové výzvy – žijeme uzavřeni do svých myšlenkových bublin, lidé z měst nerozumí venkovu a starousedlíci těm, kteří se k nim do obce přistěhovali teprve nedávno,“ potvrzuje Jiří Bárta, ředitel Nadace Via.

Sousedský týden má proto povzbudit lidi, aby se osobně potkávali a poznali, a začali tak vzájemně vstupovat do svých myšlenkových světů. I díky tomu mohou nahlédnout svět očima těch, kteří jsou na druhé straně pomyslného příkopu a naučit se žít spolu a ne jen vedle sebe.

Vlastní akci pořádá v rámci Sousedského týdne také Nadace Via. Sousedské odpoledne v dejvické Klubovně se koná v sobotu 25. května od 14 do 17 hodin. Půjde o piknik spojený s výměnou oblečení, dětskou výtvarnou dílnou a živým hudebním vystoupením.

Za nejdůležitější funkce lesů považuje více než polovina Čechů ochranu živočichů, rostlin nebo klimatu, ukázal výzkum na reprezentativním vzorku české populace

Polovina respondentů uvedla jako  nejdůležitější funkci českých lesů ochranu živočichů, hub a rostlin či ochranu klimatu. Produkci dřeva pak jako nejdůležitější vidí jen 10 % české veřejnosti. Ukázal to sociologický výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR na reprezentativním vzorku české populace, kterého se na konci loňského roku zúčastnilo 1104 respondentů. Výzkum kromě jiného také ukázal, že za největší ohrožení českých lesů považuje česká veřejnost kůrovce a intenzivní těžbu. Výzkum si nechala vypracovat česká národní kancelář mezinárodní certifikace lesního hospodaření FSC (Forest Stewardship Council) a jeho výsledky zveřejňuje u příležitosti zítřejšího Mezinárodního dne biologické rozmanitosti.

Zatímco v  mnohých  českých lesích stále převažuje dřevoprodukční funkce, polovina veřejnosti (50 %) považuje za nejdůležitější environmentální funkce lesů a ochranu klimatu (25 %), živočichů, rostlin a hub (25 %). Produkci dřeva považuje za nejdůležitější jen 10 % obyvatel. Dalšími nejdůležitějšími funkcemi lesa jsou podle respondentů ochrana půdy před erozí či ochrana vody (9 %). Ve výzkumu jsme se ptali i na druhou nejdůležitější funkci lesů a i zde první dvě příčky obsadila a ochranu klimatu (19 %), živočichů, rostlin a hub (18 %). Celkem téměř 90 % dotázaných v  těchto dvou otázkách uvedlo na prvních dvou nejdůležitějších místech tyto dvě výše uvedené funkce lesů. Výsledky výzkumu zveřejnilo FSC ČR u příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti, který má napomáhat k  šíření znalostí o cílech a posláních Úmluvy o biologické rozmanitosti OSN, mezi něž se řadí i podpora lesní biodiverzity, která zároveň dlouhodobě patří mezi  nejdůležitější principy Českého standardu FSC pro lesní hospodaření.

Respondenti ve výzkumu také odpovídali na otázku, co nebo kdo podle nich nejvíce poškozuje české lesy. Nejčastější odpovědí na tuto otázku byl kůrovec (32 %), intenzivní těžba, kterou zvolila čtvrtina respondentů (25 %), a sucho (23 %). Intenzivní těžbu jako škodlivou pro lesy přitom nejčastěji volili respondenti z  Libereckého a Plzeňského kraje, zatímco sucho, které bylo celkově třetí nejčastější odpovědí, považovali za nejvíce škodlivé obyvatelé Jihomoravského kraje. Kůrovec představoval největší ohrožení především pro respondenty z  Vysočiny a Zlínského kraje.

Více než polovina respondentů (51 %) také označila odpovědnou spotřebu výrobků se dřevem za způsob, kterým můžou spotřebitelé pomoci chránit lesy před negativními dopady klimatických změn (31 % si myslí, že nikoliv a 18 % nevědělo).  V  rámci výzkumu byl zjišťován i pohled lidí přímo na certifikát dobrého původu dřeva FSC. Ten označuje dřevěné výrobky, které pocházejí ze šetrně obhospodařovaných lesů, ve kterých jsou zohledňovány jak zájmy ochrany přírody, tak i sociální a ekonomické. Takovou myšlenku by podpořilo více než 60 % ze všech respondentů (68 %). „Jsem moc rád, že povědomí o pozitivním vlivu zodpovědné spotřeby výrobků, a to nejen certifikátu FSC, na české lesy roste. České lesy jsou ve velmi složité situaci a i spotřebitelé či česká veřejnost může přispět k  zlepšení jejich stavu, pokud budou vyžadovat výrobky odpovědné spotřeby. Věřím, že společnými silami můžeme pomoci českým lesům projít obtížným obdobím klimatických změn tak, aby z  něj vyšly odolnější a zdravější,“ uvedl ředitel FSC ČR Tomáš Duda.

Koupaliště Riviéra nabídne návštěvníkům v nové sezoně snadnější přístup i bohatý výběr aktivit

Přestože už dlouhé roky patří koupaliště Riviéra mezi nejoblíbenější letní odpočinkové destinace Brna, neváhá přicházet stále s dalšími inovacemi. Pro letošní sezonu, která bude zahájena v sobotu 25. května, jsou připravena nová opatření usnadňující vstup do areálu i pestrý program animačních aktivit. Změny se dočká také ceník, držitelé čipových hodinek se mohou těšit na dvacetiprocentní slevu na vstup.

Díky loňské rozsáhlé rekonstrukci se areál lemující řeku Svratku v Pisárkách ocitl opět v prvotřídní kondici. Koupaliště pojme necelých osm tisíc návštěvníků a od letoška jim přístup ke svým pověstným bazénům připomínajícím tekoucí řeku výrazně usnadní. K rychlejšímu odbavení pomohou nově vybudované zděné pokladny 3 a 4 spolu se samoobslužnou pokladnou, kde zákazníkům poslouží automat. Počet míst k zakoupení vstupenek u hlavního vchodu se tak rozrostl na pět, další pokladna bude o víkendech a tropických dnech otevřena na druhé straně areálu. Pro lepší orientaci byla též přidána světelná tabule. Vstupenky budou nově k dispozici rovněž na portálu BrnoID, po jejich vytištění budou moct návštěvníci zamířit rovnou k turniketům a vyhnou se tak případným prostojům ve frontě.

„Věříme, že nová opatření výrazně zkrátí čekací dobu před vstupem do areálu. Společně s opravou koupaliště a přidáním nových atraktivních prvků se tím snažíme zákazníkům pobyt na Riviéře co nejvíc zpříjemnit,“říká Mgr. Martin Mikš, generální ředitel STAREZ–SPORT.

Letos v areálu nově přibudou dvě venkovní převlékací kabinky, nová lehátka a devět párty stanů sloužících pro oddech ve stínu. Rozšířila se i nabídka občerstvení.„V minulém roce fungovaly v areálu 4 provozy, letos se rozšíří o stánky se zmrzlinou a palačinkami, pojízdnou kavárnu a stánky s nápoji,“informuje Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna.

Bohaté vyžití slibuje široká paleta animačních programů, jež budou letošní sezonu na Riviéře provázet. Hned v sobotu 25. května, kdy se koupaliště otevře pro veřejnost, se uskuteční Riviéra běh určený rodinám s dětmi. Od 11 hodin budou účastníci vybíhat na tratě s délkami odstupňovanými podle věku,dokud ve 13.30 nevyrazí vstříc cíli dospělí běžci. Celodenní program doplní vystoupení Adama Mišíka s kapelou. Vstupné do areálu bude po celý den zdarma.

Následovat budou další akce s širokým záběrem od nejrůznějších forem sportování přes tanec a výtvarnou tvorbu až po deskové hry. Program je sestaven tak, aby se při něm pobavili jak ti nejmenší se svými rodinami, tak i senioři. „Chceme návštěvníkům nabídnout nejen příjemnou lokalitu, ale také pestrý program aktivit, které je zabaví. Tak, aby u nás rádi trávili nejen tropické dny,“podotýká Mgr. Jaroslav Suchý, radní města Brna.

Sportovní park od 27. 7. do 4. 8. 2019 nabídne návštěvníkům možnost si vyzkoušet širokou škálu sportů,například beach volejbal, beach fotbal, lukostřelbu, kolovou nebo disk golf. Letní sezónu pak ve dnech 31. 8.–1. 9. 2019 ukončí akce Rozloučení s prázdninami s bohatým doprovodným programem.

Spolu s rozšířenou nabídkou se v letošním roce změní i vstupné. Celodenní vstup pro dospělou osobu bude činit 200 Kč, tedy 17 Kč na hodinu, což je cena, kterou zákazníci nenajdou na žádném jiném sportovišti. Za pobyt do 14 hodin zaplatí návštěvníci 100 korun, odpoledne od 14 hodin vyjde na 120 korun. Dvacetiprocentní úsporu umožní zakoupení čipových hodinek s kreditem minimálně 1000 korun. Pro jejich majitele budou také připraveny nové skříňky pro úschovu věcí, které se budou zamykat právě hodinkami. Těmi rovněž půjde uhradit útratu v Bufetu u Kaskád.

Podrobné informace nejen o Riviéře, ale i o dalších brněnských sportovištích lze dohledat na novém webu www.sportujemevbrne.cz. Ten společnost STAREZ–SPORT spustila u příležitosti svých 15. narozenin, které připadají na 15. května

Zaměstnanci Unipetrolu a Polymer Institutu Brno vybrali pro Nadační fond Kociánka téměř 54 tisíc korun na hippoterapii

Zaměstnanci rafinérské a petrochemické skupiny Unipetrol a její dceřiné společnosti Polymer Institute Brno vybrali v rámci každoroční charitativní sbírky nazvané Splněná přání 54 tisíc korun pro brněnský Nadační fond Kociánka. Celkově letošní sbírka zaměstnanců skupiny v šesti lokalitách vynesla rekordních 464 tisíc Kč.  

„Jsme velmi potěšeni. Finanční dar jsme dostali již potřetí a chceme ho tentokrát využít především na vylepšení hippoterapie, která pomáhá našim klientům zkvalitnit život s  handicapem a tím následně odstraňovat bariéry, s  nimiž se potýkají,“ upřesnila zamýšlené investice Hana Kučerová, předsedkyně Nadačního fondu Kociánka.  

Sbírka Splněná přání zaměstnanců skupiny Unipetrol se poprvé uskutečnila v roce 2011. Vybrané peníze zaměstnanců jsou Unipetrolem zdvojnásobeny. Letos sbírka vynesla 464 tisíc korun. Souhrnný výtěžek ze všech ročníků charitativní sbírky činí 2  062 086 Kč. Vybrané prostředky byly rozděleny mezi šest neziskových organizací. „Vybíráme si neziskové organizace působící v  regionech našich šesti výrobních závodů. Pomáháme dětem, rodinám, tělesně a duševně postiženým i seniorům,“ shrnul Jiří Hájek, ředitel firemní komunikace skupiny Unipetrol.

Nadační fond Kociánka vznikl v  roce 1997 transformací z Nadace pro tělesně postiženou mládež. Ta byla založena v  roce 1991 ve prospěch handicapovaných dětí a mládeže v  Ústavu pro tělesně postižené děti a mládež v  Brně. Cílem Nadačního fondu Kociánka je odstraňovat existující bariéry mezi zdravými a handicapovanými. Zlepšovat prostředí uživatelů, přispívat k  jejich kulturnímu rozvoji a vzdělávání, přispívat na chod hippoterapie a rehabilitace a rozvíjet osvětovou činnost.

Popisek k  fotce: Symbolický šek ve výši 53 752 Kč převzala z  rukou ředitele Polymer Institute Brno Jiřího Páce předsedkyně Nadačního fondu Kociánka Hana Kučerová.

Desátá cyklotour Na kole dětem startuje 29. května 2019 Společně pro dobrou věc, malebnou krajinou na kolech…

Ve dnech 29. 5.  - 8. 6. vyrazí Josef Zimovčák a peloton cyklistů na etapovou cyklojízdu napříč Českou republikou z  Aše do Znojma. K tradiční jízdě, jejímž hlavním cílem je získání finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí, se může přidat každý, na kousek, jednu etapu nebo celou trasu. V  pelotonu potkáte mnoho známých tváří a osobností. Hned na startu se přidají Prof. Pavel Pafko a Prof. Jan Pirk, na trase se připojí Gábina a Petr Koukalovi, paralympijský reprezentant Jirka Ježek, peloton doprovodí s  Tatrou Karel Loprais. Na bezpečnost pelotonu bude po celé trase jako vždy dohlížet Policie ČR. Energii do žil účastníkům dlouhé cyklojízdy vlije kulturní program připravený v  partnerských městech, kde bude peloton zastavovat.

Více info: http://www.nakoledetem.cz/

„Cyklotour pořádáme již podesáté a dosud jsme pro děti získali přes 11 milionu korun. Jako sportovec dobře vnímám, že se do pelotonu průběžně zapojují stovky lidí, kteří tak spojí zdravý životní styl a radost z pohybu s pomocí. Letošní cyklojízdu bereme s  velkým respektem. Deset let křížit republikou, to je již pěkná řádka lidí zapojených do projektu. Těší nás ta podpora a nesmíme ji zklamat. A také závazek k  dětem, které ze získaných prostředků podpoříme, víme že si to zaslouží“ říká Josef Zimovčák.

„Desátý ročník bereme jako slavnostní a tak jsme k  němu organizačně přistupovali. A nejen my, ale i naši partneři. Přišli s  mnoha nápady, kterými chtějí podpořit nemocné děti. Zvonař Jan Šeda z  malé vísky v  Orlických horách odlil zvony, na kterých jsou podpisy známých osobností. Jeden zvon bude vydražen. Svoje jméno a osobu vložil do projektu prof. Jan Pirk. Ve spolupráci s  firmou Jacosetie vznikla limitovaná série motýlků. Také Zlatnictví Motyčka z  Lužic podpoří děti prodejem limitované série stříbrných přívěsků. Zkrátka chuť pomáhat je bezbřehá a to je dobře.“ shrnuje koordinátorka Bc. Martina Střížová.  

Na kole dětem podesáté od A do Z. Z  Aše se vyrazí ve středu 29. května a konec bude v  sobotu 8. června ve Znojmě. „Letos se musíme soustředit při organizaci zejména na bezpečnost účastníků. Akce je opravdu masová, v  pelotonu se objevuje stále více cyklistů,“ říká manažer Petr Veselý. „Nejedná se o závod, jde o dobročinnou jízdu, která má pomoci, nikoliv přinést komplikace,“ komentuje akci Petr Vlček, člen správní rady NF a motivuje k účasti. „Nevyhrává nejrychlejší, ale ten, kdo dojede celý, zdravý, veselý a odnese si dobrý pocit s nezapomenutelným zážitkem. Účastí pomáháte hlavně sobě, protože tím zlepšujete svojí fyzickou kondici. Nebojte se, a pokud máte možnost a chuť, pomozte i tomuto výjimečnému sportovnímu projektu, sobě a nemocným dětem. Šiřte jeho myšlenky, přicházejte se svými nápady jak dále pomoci, pomáhejte, buďte aktivní, nebojte se a kontaktujte nás, moc rádi s Vámi budeme tyto věci sdílet a rozvíjet tuto myšlenku dále.“ „Akci bychom nemohli uskutečnit bez vydatné podpory měst, krajů a společností. Velmi mne těší, že nám zůstávají věrni významní partneři a dárci jako spol. Škoda Auto, Metlife a.s., SMO Otrokovice, Interflex, stavební společnost Kaláb a mnoho dalších,“ děkuje Petr Veselý.

Přijďte zažít jedinečnou atmosféru v cyklistickém pelotonu. Prospějete sobě, pomůžete dětem. Pojeďte s námi!

Jak můžete pomoci i Vy?

- aktivně se zúčastnit cyklotour 2019 a  přispět dobrovolným startovným do kasičky Na kole dětem

- zakoupit si nadační předměty Na kole dětem

- přispět na konto veřejné sbírky nadačního fondu Na kole dětem

- informovat o projektu své přátele a známé

- stát se partnerem projektu