POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 NOVINKA naše noviny str. 1

Sametovou revoluci si připomenou procházkou i přednáškou

Výročí Sametové revoluce si v  Moravském Krumlově připomenou hned dvěma akcemi – 29. listopadu přednáškou docenta Michala Stehlíka na téma Mýty a realita Sametové revoluce a 17. listopadu otevřením znovuobnovené Naučné stezky Krumlovsko-rokytenské slepence.

Na neděli 17. listopadu připravilo město Moravský Krumlov pro občany společnou procházku po obnovené naučné stezce. Začátek je v  10 hodin u vchodu do zámeckého parku. „Tímto setkáním si připomeneme události Listopadu 89. Vzpomene na všechny, kteří právě v  tento den před třiceti lety odstartovali změny, které nás přivedly do demokracie a svobody,“ říká starosta Tomáš Třetina. Procházka s  odborným výkladem zamíří ke kapli sv. Floriána.

Naučná stezka má celkem 15 km a třináct panelů, ze kterých se zájemci dozvědí informace o historii města i o zdejší přírodě. Stezka byla otevřena v  roce 2007, ale zub času se podepsal na informačních panelech. Proto město Moravský Krumlov s  přispěním Nadace ČEZ panely obnovily. „Je to vyhledávaná trasa místními turisty, část je sjízdná i na kole. Po cestě jsou nově vybudovaná hřiště a workoutové prvky, takže je to ideální cesta pro rodiny s  dětmi. Věřím, že ji budu využívat i návštěvníci Slovanské epopeje a spojí tak kulturní zážitek s  procházkou,“ míní Tomáš Třetina. Muchova epopej se zpět do Moravského Krumlova vrátí na jaře příštího roku.  

Přednáška docenta Michala Stehlíka Mýty a realita Sametové revoluce se uskuteční 29. listopadu v  17 hod v  Galerii Knížecí dům.

Eva Fruhwirtová

Kardiologové FN Brno poprvé implantovali bezelektrodový stimulátor

Kardiologové Fakultní nemocnice Brno poprvé implantovali bezelektrodový stimulátor. Operační výkon se uskutečnil na konci října, kdy dvěma pacientkám byl tento stimulátor implantován přes stehenní žílu do pravé srdeční komory. Výkon prováděl MUDr. Milan Sepši, Ph.D., spolu s  doc. MUDr. Lubomírem Křivanem, Ph.D., z  Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU a týmem Arytmo za odborné pomoci prof. MUDr. Petra Neužila, CSc. (primáře Kardiologického odd. Nemocnice na Homolce) světového lídra v  oblasti vývoje bezelektrodových stimulátorů.

Jde v  současné době o nejmenší dostupné přístroje (zn. Medtronic Micra - 1,75 gramu, velikost 25,9 mm x 6,7 mm), které se zavádějí přímo do pravé srdeční komory přes stehenní žílu. Jedná se o unikátní kardiostimulátor, který je určený zejména pacientům s  vysokým rizikem infekční endokarditidy (např. po již proběhlém zánětu konvenčního kardiostimulátoru), dále pacientům s  omezeným žilním přístupem (hemodialyzovaní pacienti nebo pacienti s  onkologickým onemocněním se zavedeným portem apod.).

Možnost implantace bezelektrodového stimulátorů ve FN Brno ocení zejména tyto specifické skupiny pacientů, které musely být donedávna referovány na jiné pracoviště. Interní kardiologická klinika FN Brno a LF MU tak pod vedením doc. MUDr. Petra Kaly, Ph.D, FESC, FSCAI opět zvyšuje standard péče o své pacienty.

Ceny nájmů v  Brně rostou rychleji než ceny nových bytů

Cenový růst nemovitostí pokračuje i ve třetím čtvrtletí roku 2019, znatelně ale zpomaluje. Spolu s  růstem cen za nový byt ale rostou i brněnské nájmy, což motivuje k  nákupu nemovitostí v  novostavbách především investory. Jak vyplývá z  analýzy společnosti Trikaya, vyplatí se jim zejména nákup malých bytů, které v  přepočtu na metr pronajmou za nejvíce peněz. V  nabídce tak zůstávají velké, dražší byty, na které ale mladé rodiny často nedosáhnou, a stěhují se proto za hranice města.

„Doba, kdy ceny rostly o několik tisíc během pár měsíců, je už pryč. Například v  loňském roce byty zdražily až o 18 procent, letos je to výrazně méně, a to 6,5 procenta,“ říká Alexej Veselý, výkonný ředitel společnosti Trikaya, a dodává: „Ceny se v  následujících měsících budou stabilizovat. Očekáváme růst spíše jen mírně nad úrovni inflace.“ Metr čtvereční lze v  současné době pořídit v  průměru za 80  827 korun, byt o 62 metrech tak nyní zájemce vyjde na necelých pět milionů.

Za poslední tři měsíce zdražovaly nejvíce byty dvou- a třípokojové. Zatímco garsonky se drží průměrně kolem tří milionů korun, cena dvoupokojových bytů se vyšplhala na 4,5 milionu a třípokojových dokonce na 6,5 milionu korun. „Na cenu má tradičně největší vliv lokalita. V  centru Brna je metr čtvereční i o pět tisíc dražší než v  ostatních částech města. I v  tomto ohledu ale najdeme výjimky a například v  okrajové městské části Brno-Tuřany se průměrná cena za metr pohybuje na hranici 85 tisíc korun, jedná se ale opravdu o výjimku, nikoliv trend této lokality,“ uvádí Alexej Veselý. Průměrnou cenu zvedá i fakt, že v  nabídce zůstávají spíše velké, drahé byty. Dostupné levnější byty se rychle vyprodají a jejich výstavba je stále nedostatečná. Ve veřejných nabídkách je v  současnosti celkem 930 dostupných bytů, nicméně 400 z  nich už je rezervovaných.

Vyplatí se investice do nového bytu?

Podobně jako ceny nových bytů rostou i ceny nájmů. Za byt jednopokojový nájemci zaplatí necelých 11 tisíc korun měsíčně, za dvoupokojový 13  500 korun a za třípokojový téměř 17 tisíc. Největší zájem mají lidé o pronájmy malých bytů, ačkoliv u nich výše nájmu vzrostla od začátku roku nejvíce, a to o více než 10 %.

Při pohledu na průměrné nájemné za metr čtvereční bytu navíc zjistíme, že právě garsonky jsou s  cenou 331 korun pro nájemce nejméně výhodné. Tato čísla naopak lákají mnohé investory. „V případě, že si investor koupí novou garsonku za tři miliony a pronajme ji v  průměru za 11 tisíc na měsíc, roční výnos dosahuje 4,35 procenta. Zhodnocení takové investice je navíc dvojí. Kromě výnosů z  nájmu totiž stoupají i ceny samotných nemovitostí, které úspěšně vzdorují inflaci a ze střednědobého hlediska netratí na hodnotě,“ vysvětluje František Šudřich, obchodní ředitel společnosti Trikaya.

Je to zřejmě jeden z  důvodů, proč jsou – i v  době růstu cen – prodeje nových bytů vyšší než loni. Přes 70 % všech prodejů totiž tvoří právě prodeje menších bytů, tedy 1+kk a 2+kk. „Znatelně ubývá zájemců o velké byty. Mladé rodiny, které by je využily, si totiž často tří- nebo čtyřpokojové byty nemohou z  důvodu růstu cen dovolit, a spokojí se proto s  menším bytem nebo volí levnější bydlení za hranicemi města. Brno tak přichází o ekonomicky nejproduktivnější generaci svých obyvatel,“ upozorňuje Alexej Veselý.

Od začátku roku do konce září se prodalo celkem 621 bytů, což je zhruba o 170 více než loni. Letní měsíce se ale z  hlediska prodejů tradičně ukázaly jako nejslabší, prodalo se během nich pouze 162 bytů. „Reálné číslo za třetí čtvrtletí je ale pravděpodobně zhruba o 10 % vyšší. V  Brně totiž vzniká část bytů v  nástavbách ale i zcela nových projektech, které někteří developeři prodávají podpultově. Do oficiálních statistik se tak tyto byty nedostanou,“ doplňuje František Šudřich.

Vyjádření fy ABRAST

Rád bych doplnil dnes vydanou tiskovou zprávu společnosti Trikaya o několik poznatků Asociace  brněnských architektů a stavitelů.

Je evidentní, že problémy s  nedostatečnou výstavbou nových bytů se začínají dotýkat všech obyvatel města Brna, a to nejenom těch, kteří právě kupují nový byt. Ačkoliv je město v  posledních měsících aktivní s  nápravou vzniklých škod, stále jsou oblasti, kterým je věnována velmi malá pozornost, přestože jsou pro rozvoj a budoucnost města klíčové. Jednou z  takových oblastí jsou například protipovodňová opatření, jejichž příprava a realizace jsou velmi pomalé, navzdory tomu, jak zásadně ovlivňují výstavbu ve městě.

Fakt, že město Brno doposud nemá protipovodňovou ochranu, zapříčinil, že velká část jeho území je aktuálně zablokována pro jakoukoliv novou výstavbu. Jednak se jedná o nepříjemný pozůstatek bývalého vedení magistrátu, který tuto věc dlouhou dobu přehlížel a nyní je už náprava velmi složitá. Zároveň jde ale také o zpřísnění podmínek zástavby v  protipovodňových oblastech z  pozice dotčených orgánů státní správy.

Asociace brněnských architektů vyčíslila tyto plochy na celkem 72 ha určených pro bydlení a zhruba 77 ha určených pro smíšenou výstavbu. Na těchto plochách uvnitř města by mohlo vzniknout až 20  000 nových bytů. I to je jeden z  podstatných faktorů, které zapříčiňují neustálý růst cen a v  současné době velmi patrný růst nájmů.

Ačkoliv příprava nového územního plánu a změny současného územního plánu připravované Kanceláří architekta města Brna přinášejí řadu pozitivních změn, je podstatné věnovat pozornost i dalším oblastem, které možnosti nové výstavby bytů pro obyvatele města blokují. Odliv obyvatel v  produktivním věku je pro Brno do budoucna velkou hrozbou.  

Marek Vinter, MBA, předseda správní rady ABRAST

Nadace Via podpoří další 3 obce v programu Místo, kde žijeme

Grant  ve výši  500 000 korun  a další podporu  získají 3  vybrané  týmy  z českých obcí, které  chtějí, aby  to u nich „žilo”.  Nadace Via  za podpory soukromých i firemních dárců  právě vyhlásila nový, dvanáctý ročník programu Místo, kde žijeme. Jeho cílem je obnova opuštěných  či  vytvoření nových, vnějších nebo vnitřních  míst  k setkávání  a rozvoj vztahů mezi lidmi, kteří společně takovou proměnu naplánují a provedou. Týmům z  vybraných obcí pomohou odborníci a odbornice na organizování komunitních setkání, odborné semináře, inspirativní cesty po Čechách a další podpora. Do  programu  se lze hlásit až do 8. ledna příštího roku.

O  účast v programu  mohou žádat neziskové  a  příspěvkové organizace,  církevní organizace, účelová zařízení církví  a obce do 2 000 obyvatel. Programu se mohou účastnit také větší obce, v  tomto případě ale obec může figurovat pouze jako partner projektu a příjemcem musí být jiný typ organizace než obecní úřad. Hodnotící komise vybere  3  projekty. Celkem bude úspěšným projektům rozdána podpora ve výši  1,65  milionu Kč  v podobě grantů  a zdvojnásobení příspěvků od místních  dárců.  Jedním z  hlavních dárců programu je americká nadace The Hamer Foundation, společnost Hornbach, Martin Kulík a další individuální dárci.

Prvním úkolem podpořených týmů je sezvat všechny lidi v  obci, kteří jsou ochotni přispět k  plánovanému projektu svým názorem nebo pomocnou rukou. Obyvatelé si  společně zmapují,  jaké místo k setkávání jim chybí a co by v něm chtěli dělat.  S pomocí architekta v  participativním tvůrčím procesu navrhnou konkrétní proměnu prostranství  nebo  místnosti k setkávání a pustí se  do společných brigád.  „Víme, že když jsou v projektu od začátku do konce všichni, kdo mohou, začne to v podpořených obcích skutečně žít,“ popisuje programová manažerka Nadace Via Markéta Kunešová. „Při takové změně, která jde zdola, se uvolní neskutečné množství energie,“  dodává.

„Realizační týmy si během dvouletého  projektu se spoustou zapojených stran  občas  sáhnou hluboko do rezervoáru svých sil. S námi to ale zvládnete!”, dodává odvahu žadatelům David Kolář, ředitel marketingu pro ČR a SR společnosti Hornbach.

Přihlášku a více informací naleznete na webových stránkách Nadace Via www.nadacevia.cz/misto-kde-zijeme. Přihlásit se lze do  8.  ledna  2020.

Hudební fakulta  JAMU  v Brně  otevře dva  studijní programy  

Dva nové pětileté magisterské studijní programy otevře Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Od akademického roku 2020/2021 bude možné takto studovat v programu Kompozice a  v  programu  Dirigování, zpěv a operní režie. Místo obvyklého rozdělení studia na bakalářský a navazující magisterský stupeň, čeká budoucí studenty obou těchto programů soustavné, pět let trvající studium, které bude završeno získáním titulu magistr umění –  MgA. Novinek či vylepšení v systému tohoto studia však čeká budoucí zájemce nepoměrně více.  

Od akademického roku 2020/2021  se tak  na HF JAMU v Brně  budou vzdělávat budoucí skladatelé, dirigenti, operní režiséři i zpěváci ještě koncentrovanějším způsobem.  „Rozhodli jsme se pro vytvoření, resp.  inovaci  těchto  programů z několika důvodů. Hlavním z nich je důraz  kladený  na rozvoj talentu  našich studentů. „Připravili jsme mimořádně atraktivní studijní program, po jehož absolvování opustí naši akademii všestranně připravený a konkurenceshopný umělec. Požadavky trhu práce se za poslední roky změnily a my je chceme plně reflektovat. I proto zavádíme nové předměty, které nebylo možné umístit pouze do prvních třech roků studia. Více teorie, praxe, ale i kvalitní pedagogická a manažerská průprava. Přijatým studentům rovněž chceme vytvořit nejen lepší podmínky na přípravu absolventské práce a projektu, ale i větší prostor pro studium v zahraničí“,  uvedl děkan Hudební fakulty JAMU  profesor  Jindřich Petráš.  

Vzhledem k atraktivitě  náplně  studia, kterou  nové programy nabídnou, je tato změna vítána studenty i pedagogy.  „Délka studia umožní soustředěný a přirozený proces získávání vědomostí a dovedností,  studenti si nově budou moci zapsat předměty vyučované v cizím jazyce  a  prohloubí  si tak své  komunikační a prezentační dovednosti a také sociální kompetence,  tedy  tzv.  soft  skills,“  doplnila proděkanka HF JAMU  pro studijní a pedagogickou činnost  docentka  Jana Goliášová.  Filozofie změn je zaměřená na další zvýšení kvality teoretického a praktického vzdělávání. Zatímco v prvních letech studia se studenti budou věnovat více právě teoretické a praktické přípravě, později jim přibudou kvalitní pedagogické a manažerské předměty. Mezi nejzásadnější novinky patří navázání úzké spolupráce s Národním divadlem Brno, kde mají naši studenti vybraných specializací možnost využít aktivní účast při přípravě inscenací. Zavádíme také cvičné orchestrální a sborové těleso, kde mohou studenti všech oborů cizelovat své projekty. Rovněž posilujeme výuku hudební teorie, hudebních fotem a nabídku předmětů individuální specializace. V neposlední řadě získají studenti více prostoru pro studium v zahraničí v rámci množství mezinárodních projektů, do kterých je JAMU zapojená.  Ojedinělé je také zavedení předmětu “Základy hudebního managementu”, kde se všichni studenti seznámí s kulturní politikou státu, základy ekonomie, ale taktéž se naučí zvládat zátěžové situace, lépe komunikovat na veřejnosti, vytvářet vlastní profesní portfolio a další dovednosti.

Vzniknou také některé zcela nové studijní specializace. Například  studijní program Kompozice  bude mít nově (mj. i na základě množství žádostí uchazečů) tři specializace – Kompozice,  Kompozice elektroakustické  hudby  a  Kompozice filmové  a scénické  hudby. Všechny tři jsou pochopitelně zaštítěny vynikajícími odborníky a podpořeny špičkovým výukovým vybavením včetně nahrávacího studia ve školním Divadle na Orlí.  K  přednostem  studia bude patřit také možnost prezentace vlastních děl na řadě interdisciplinárních koncertů, absolvování zahraničních stáží, účast v různých mezinárodních projektech a v neposlední řadě i tvůrčí spolupráce s ostatními posluchači  katedry - multimediálními  skladateli, dirigenty, operními režiséry a audio inženýry.

Pětileté studium  Zpěvu  zase  umožňuje mnohem kvalitnější výukový  proces  při  práci s lidským hlasem, získání pěvecké techniky a široký vhled do všech oblastí interpretace vokálních děl.  Studentům dále poskytne  více času pro přípravu  na  mezinárodní  pěvecké  soutěže,  která je  časově velmi náročná,  zvýší šanci absolvovat zahraniční stáže  a  lépe je tak připraví pro budoucí život profesionálního operního pěvce.  

V rámci specializace Dirigování orchestru a Dirigování sboru jsme kompletně změnili strukturu studia, vycházející z analýz studia dirigování na univerzitách po celém světě. Studenti orchestrálního dirigování se budou odděleně zaobírat studiem symfonického i operního repertoáru. Část hlavního předmětu se bude vyučovat ve skupině, aby měli studenti možnost pod vedením pedagoga konfrontovat své názory mezi sebou. Kromě působení v Národním divadle Brno dostanou studenti orchestrálního a sborového dirigování možnost mnohem častěji pracovat s profesionálním orchestrem a cvičným sborem, taktéž budou mít možnost širšího výběru předmětů pro osobní specializaci.

Výhody z nastávajících změn budou čerpat i studenti specializace Operní režie. I zde klademe mimořádný důraz na kontakt studentů s profesionálním prostředím. Možnost asistovat při nastudování operního představení v Národním divadle Brno a několik praktických výstupů ročně přímo v rámci vyučování spolu s manažerskými předměty činí tuto specializaci mimořádně atraktivní pro nové zájemce.  „Dobře vybudovaný  systém studia také nabízí možnosti tvůrčího dialogu režiséra s představiteli ostatních spřízněných oborů (dirigování, zpěv a další), které se společně uplatňují v oblasti opery. To vede ke směrování studentů pro budoucí uplatnění v praxi,“ dodala proděkanka Goliášová.

Vzhledem ke složitosti procesu změn, které přinesou nově akreditované programy, přistupujeme k několika organizačním změnám. Přijímací zkoušky pro nové studijní programy budou vyhlášeny v dubnu 2020 a konat se budou až v červnu 2020. Studenti mohou využít delší čas na přípravu. Tento posun termínů bude platný pouze jeden rok, od akademického roku 2021/2022 se budou talentové zkoušky pro nové studijní programy konat v tradičním zimním termínu. Veškeré informace a nejasnosti si mohou studenti i pedagogové ověřit na webových stránkách jamuj.cz, jamu.cz a na studijním oddělení Hudební fakulty JAMU.

Pro ostatní obory na Hudební fakultě JAMU v Brně zůstává struktura studia totožná. Talentové zkoušky do bakalářského stupně studia proběhnou tradičně v lednu 2020, přičemž přihlásit se na ně je možné do konce listopadu 2019. Talentové zkoušky do navazujících magisterských oborů proběhnou v červnu 2020 s termínem přihlášení v dubnu 2020.  

Důležité termíny:  

Mgr. Luboš Mareček, Ph.D.

Velký městský okruh Žabovřeská I: Druhá etapa má pravomocná všechna potřebná stavební povolení

Druhá etapa projektu Velký městský okruh Brno, Žabovřeská I získala všech šest nezbytných stavebních povolení, která jsou v  tuto chvíli již pravomocná. Práce by měly podle plánů začít v  dubnu příštího roku. Zároveň pokračují práce na  již zahájené první etapě – řidičům se například zprůjezdní most Kníničská.

Od 12.  září běží soutěž na  výběr zhotovitele pro celou etapu II. „Předpokládáme, že  k  předání staveniště, a  tedy i  k  zahájení prací na  druhé etapě by mohlo dojít v  dubnu roku  2020. Jsem rád, že  se tentokrát podařilo získat všechna stavební povolení bez průtahů, se kterými jsme se setkali u  první etapy,“  řekl  ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a  dálnic David Fiala.  

Druhá etapa zahrnuje práce v  úseku od  místa, kde se začne s  ražbou tunelu pro tramvaj (přibližně v  rovině s  Kamenomlýnským mostem), směrem na  Pisárky. Investorem je, stejně jako u  předcházející etapy, spolu s  ŘSD také město Brno.  „Zajišťujeme zejména obslužnost území v  podobě doprovodných komunikací a  tras pro chodce. V  této fázi vybudujeme lávku, která propojí levý břeh řeky Svratky a  Wilsonův les, zajistíme velmi rozsáhlou výsadbu zeleně a  další vegetační úpravy za  více než 13  milionů korun. Město také zajišťuje úpravu neogotické kaple sv.  Antonína z  roku  1884,“  přiblížila  primátorka města Brna Markéta Vaňková.  

Druhá etapa projektu by podle projektové dokumentace měla vyjít na  více než miliardu korun, město z  toho uhradí 78  milionů korun. Finální cena ale bude jasná až  po  vysoutěžení zhotovitele.

Součástí chystaných prací je i  ražba tunelu, kterým do  budoucna budou projíždět tramvaje. „To s  sebou ponese asi dva roky trvající výluku tramvajové dopravy přes Žabovřeskou. Díky ní se ale celková výstavba velkého městského okruhu v  tomto úseku zrychlí a  řidiči pak budou moci projíždět plynuleji. Doposud se totiž na  Žabovřeské tvořily zvláště v  dopravní špičce dlouhé kolony,“ doplnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.  

Etapa I  byla zahájena už v  říjnu 2018. Práce se ale zdržely kvůli napadení jednoho ze  stavebních povolení spolkem Voda z  Tetčic. Právní moci tak stavební povolení nabylo až  letos v  červnu. „V tuto chvíli máme hotové inženýrské sítě, přeložky plynu, vody, kanalizace i  elektřiny. Další stavební práce pokračují. Předpokládáme, že  do  konce letošního listopadu bychom měli plně zprovoznit most Kníničská, ačkoli později může být ještě nárazově a  chvilkově uzavřen podle potřeb stavby,“ dodal Fiala. Do  konce roku  2020 by se měly zprovoznit všechny hlavní trasy této etapy.

Etapa I  vyšla na  415  milionů korun. Město z  této částky platí čtvrtinu nákladů, tedy 104  miliony korun.  „Město zde zajišťovalo hlavně komunikace pro obsluhu Žabovřeských luk, chodníky, lávku pro pěší, veřejné osvětlení apod. Finančně nejnáročnější v  této etapě je vybudování právě silnice a  chodníků, které budou sloužit k  obsluze oblasti Žabovřeských luk. Součástí jsou i  zastávky pro MHD. Velkou dominantou bude také lávka pro pěší, která zajistí nahrazení stávajícího přechodu pro chodce u  tramvajové zastávky Bráfova. Výrazným prvkem lávky je opěrná gabionová zeď, kterou už nyní mohou vidět lidé projíždějící okolo,“  popsal  radní pro oblast investic David Grund.  

Velký městský okruh je jedním ze  strategických projektů města. Na  Žabovřeské je dlouhodobým cílem odstranit tzv. špunt, který způsobuje dlouhé kolony. Budování této části VMO by mělo umožnit rychlejší a  plynulejší průjezd lokalitou. Díky přesunutí tramvajové trati do  tunelu vyhloubeného ve  skále bude možné rozšířit silnici a  navýšit počet pruhů po  celé délce. Na  projektu se podílí Ředitelství silnic a  dálnic, město Brno a  Brněnské komunikace.

Lepší než KRNAP nebo Vinařský fond. Brno vyhrálo s  kampaní #brnotruestory

Cenu za  nejefektivnější reklamu v  kategorii veřejná správa včera získalo Brno za  kampaň postavenou na  mottu #brnotruestory. Série fotografií, gifů a  videí prezentující život v  Brně bez přikrášlení a  s  humorem zaujala odbornou marketingovou porotu  nejvíce. Značka přitom bodovala už začátkem roku  v  soutěži Velká cena cestovního ruchu.

Ve 23.  ročníku ceny EFFIE se mezi zlaté držitele zařadilo Brno s  kampaní #brnotruestory. Destinační značku, kterou pro něj vytvořila strategicko-kreativní agentura AETNA a  videotvůrci ze  Street Dog, používá zhruba rok  a  půl. „Značka pracuje hlavně s  autenticitou. Ve  všech výstupech, které vznikají – ať už jde o  videa, fotografie nebo třeba instastories – ukazujeme město takové, jaké opravdu je. Živé, plné lidí, dynamické, ironické. Návštěvníky sem lákáme kromě památek například na  mimořádně dobrou zmrzlinu nebo do  skvělých barů,“ popsala vedoucí Kanceláře marketingu a  cestovního ruchu Barbora Podhrázská.  

Do užší nominace EFFIE Czech Republic 2019 se Brno dostalo spolu s  kampaněmi Správy Krkonošského národního parku, Ministerstva pro místní rozvoj, Státního zemědělského intervenčního fondu nebo Vinařského fondu. Ve  své kategorii „veřejná správa“ obstálo ve  dvoukolovém hodnocení poroty nejlépe. Rozhoduje se na  základě měřitelných, prokazatelných výsledků kampaně, hodnotí se i  její účinnost v  poměru k  vynaloženým prostředkům. Ve  druhém kole se pak porotci zabývají hlavně kreativitou a  nápaditostí komunikace. „Naše pojetí se odlišuje od  běžné komunikace destinací a  myslím, že  díky tomu naše kampaně zaujaly,“ dodala Podhrázská.

Cílem, se kterou AETNA vytvářela kampaň, bylo navýšit meziročně nárůst turistů do  Brna alespoň o 5  % (asi 30  tisíc návštěvníků). „Přitom ale Brno chtělo nadále zůstat městem, které ‚nestojí o  každého‘, ale usiluje zejména o ‚nemainstreamového‘ turistu s  vysokým zájmem o  kulturu, historii, architekturu nebo dobrou gastronomii,“ přiblížil zadání Ondra Holomek z  AETNY. „I když má Brno řadu památek, které mohou lidé objevovat, hlavním lákadlem se ukázala být momentální ‚chill‘ atmosféra města – to, co tady prožijete na  vlastní kůži: otevřené hospody, bary, zahrádky, posedávání u  kostela sv.  Jakuba, pouliční umění, pocit svobody. V  porovnání s  magickou Prahou, industriální Ostravou nebo secesní Vídní jsou bohatstvím Brna lidé. Proto jsme vsadili na  jejich mikropříběhy, které tvoří jediný metapříběh Brna, města, které ještě není zavaleno cizinci, ale je plné života, jež pomáhají tvořit místní komunity,“ doplnil Holomek. Celá kampaň je stále dostupná na  webu https://www.gotobrno.cz/truestory.

EFFIE (odkazující ke  slovu Effectiveness, efektivnost) se uděluje od  roku  1968 a  za  tu dobu se rozšířila na  pět kontinentů. Jen v  Evropě se vyhlašuje v  osmnácti státech. V  České republice se cena za  nejefektivnější reklamu poprvé předávala v  roce  1997.