POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 1 naše noviny str. 3

TIC BRNO vydalo cyklomapu okolí Brněnské přehrady

Brněnskou přehradu, která je v létě obrovským veřejným koupalištěm, budou ještě nějaký čas brázdit parníky s turisty. Ale od jara do podzimu k ní míří i mnoho cyklistů. Je totiž rájem pro všechny bikery a příznivce pohodové cyklistiky. Cyklostezku, díky které obkroužíte přehradu, zná spousta lidí, ale proč se nevydat i kousek dál od vody?

Turistické informační centrum města Brna nyní vydalo novou cyklomapu okolí Brněnské přehrady. Je v ní vyznačeno devět tras, které vás zavedou také do Veverské Bítýšky, Jinačovic, Kuřimi, Bystrce, Rozdrojovic nebo Jundrova. Všechny trasy jsou doplněny o aktuální fotografie přímo z míst, které mapa doporučuje projet.   Cyklomapa v moderním grafickém zpracování je k dispozici nejen v českém, ale i anglickém jazyce.

„Cyklomapu vydáváme v rámci podpory návštěvnosti a trávení volného času v okolí Brněnské přehrady,“ říká Petra Kovářová, vedoucí divize marketing a cestovní ruch TIC BRNO.

Nová cyklomapa je k dostání v infocentrech TIC BRNO za 99 korun. Zakoupit ji zájemci mohou i v e-shopu TIC BRNO: https://suvenyry.ticbrno.cz/cti-brno/cyklomapa-brnenska-prehrada-a-okoli/.

Zdraví národa se podívá Čechům na klouby

Preventivní program Zdraví národa nabídne od 18. do 27. září 2017 další bezplatné vyšetření. Tentokrát budou mít zájemci starší 30 let příležitost zdarma si ověřit, jestli jim nehrozí revmatoidní artritida neboli revma. Artritidou bývají ženy postiženy dvakrát až třikrát častěji než muži, k  rozvoji onemocnění nejčastěji dochází mezi 40. a 60. rokem.

Revmatoidní artritida je lékařský název pro revma. Většina lidí si ho správně spojí s  onemocněním kloubů. Málokdo ale ví, že se jedná o autoimunitní onemocnění, kdy buňky imunitního systému svou aktivitou pozměňují výstelku  kloubních ploch. Ta je napadána dalšími buňkami a roztáčí se proces vedoucí k  deformacím především drobných kloubů s  typickými projevy lokálního zánětu, otoku, zarudnutí, s bolestivostí, ale i lokální změnou teploty. Výsledkem jsou kloubní deformace s  poruchou funkce kloubu.

„Laboratorní rozbor se zaměří na vyšetření revmatoidního faktoru, což je protilátka, která je orientačním ukazatelem možného onemocnění kloubů. Zvýšená hladina revmatoidního faktoru může být příznakem také jiných autoimunitních onemocnění, ale může se vyskytovat i při přetrvávajících infekcích bakteriálního či virového původu. Proto je dobré následně doplnit tento parametr dalšími vyšetřeními, jako jsou stanovení CRP a anticitrulinových protilátek. Včasná laboratorní diagnostika je však důležitá, protože čím dříve se tato nemoc začne léčit, tím pro pacienta a jeho klouby lépe,“ uvádí MUDr. Tomáš Hrádek ze společnosti synlab czech.

Novinkou preventivního programu Zdraví národa bude registrace na vyšetření přes internet, bez ní nebude možné přijít na bezplatný odběr krve. Vyšetření si zájemci mohou objednat od 18. do 27. září na www.nextlifeapp.cz a zároveň během tohoto období přijít na zvolené odběrové pracoviště synlab czech na odběr krve. Více informací o vyšetření zdarma je připravené na webové stránce Zdraví národa, facebookové stránce Zdraví národa a synlab czech.

TIP:

O onemocnění kloubů

Kloubní onemocnění patří mezi nejrozšířenější civilizační choroby. Na bolesti kloubů si stěžuje každý druhý senior, ani mladší lidé ovšem nejsou výjimkou. Nejznámějšími kloubními nemocemi jsou artróza a  artritida.

Artróza postihuje především velké klouby (kolena, kyčle). Jedná se o tzv. opotřebovanost kloubů, a  proto se často objevuje u starších osob nebo u lidí, kteří mají dlouhodobě zvýšenou fyzickou zátěž (sportovci). Rizikovým faktorem je také obezita.

Revmatoidní artritida je autoimunitní onemocnění, při němž buňky imunitního systému svou aktivitou pozměňují výstelku kloubních ploch. Tento proces doprovázejí bolesti, zarudnutí, otok, lokální změna teploty a může vést až k  deformaci kloubů a poruše jejich funkce.

Domov Narnie oslavil pětadvacetiny

Den otevřených dveří a srdcí, zahradní party, milá setkání po letech a vzpomínání. Takové byly oslavy čtvrtstoletí Domova Narnie pro těžce mentálně a tělesně postižené děti v Morkůvkách.

A právě na děti cílil i program. Nechybělo loutkové divadlo, trampolína a soutěže. Duchovní rozměr oslavám dodala bohoslužba a zamyšlení nad mottem setkání Zasaď dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré.

S  přáním se připojila morkůvecká starostka Brigita Petrášová: „Domov Narnie je součástí Morkůvek už celé čtvrtstoletí a já jí k narozeninám přeji mnoho dalších úspěšných let.“ A ředitel Petr Hejl zavzpomínal, jak v roce 1992 Narnie ve znamení trojek: ve stísněných prostorách třípokojového bytu se 3 dětmi a 3 pečovateli.  Za 25 let existence Narnií prošlo 25 dětí, nyní je jich tam 15, 10 v týdenním a 5 v denním stacionáři.

Nejvzdálenější klient Narnie byl v  minulosti až z Havířova, největším darem byl 1,1 milionu korun na přístavbu od neznámého dárce. Na akci se prodaly drobnosti, které vyrobili klienti za více než čtyři tisíce korun, další zhruba tři tisíce vyneslo dobrovolné vstupné. Peníze poslouží na zpříjemnění života narnijských dětí.

Dobří sousedé jsou také na Blanensku

Od května 2017 realizuje organizace Práh jižní Morava, z.ú., na Blanensku projekt s  cílem pomoci lidem, kteří jsou kvůli duševnímu onemocnění ohroženi bezdomovectvím. V  rámci projektu „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“  jim poskytuje bezplatnou podporu, aby si dokázali udržet stávající bydlení, nebo jim pomáhá najít podnájem. Terénní tým Blanensko dochází za lidmi domů nebo na ubytovny a  podnájmy, které by si chtěli udržet, případně jim pomáhá nalézt bydlení s  lepšími podmínkami. Odborníci z  různých oblastí (sociální pracovník, psycholožka, psychiatrička, psychiatrická sestra) koordinují celostní péči o  nemocné podle individuálních potřeb.

Vedoucí terénního týmu Blanensko Zdena Ošlejšková uvádí: „Projekt by se neobešel bez spolupráce s  místní komunitou,  úřady a  dalšími sociálními i  zdravotními službami a  jejich pomoci při začleňování lidí s  duševním onemocněním do běžného prostředí. Díky městu Blansku se nám podařilo získat do pronájmu dva byty, které budeme v  rámci podnájemních smluv poskytovat nejpotřebnějším klientům a  podporovat je v  novém domově. Naše organizace byty opravuje a  vybavuje, bude se starat o údržbu bytu a  pravidelné hrazení nájemného klienty. První klienti by se měli nastěhovat už tento měsíc.  Stejná jednání se plánují i  v dalších městech a  obcích.“

Terénní tým Blanensko oslovuje majitele bytů, kteří hledají dlouhodobý a  jistý pronájem, rádi se postaví za dobrou věc a  pomohou lidem se zkušeností s  duševním onemocněním. Práh jižní Morava, z. ú., nabízí podporu při jednání s  podnájemníkem, bude s  ním v  úzkém kontaktu a  vystaví trojstrannou dohodu mezi všemi zúčastněnými, v  níž se zaváže k  řešení náležitostí týkajících se nájemních i  sousedských vztahů. Organizace může vypomoci také investicí do případných potřebných stavebních úprav. Pronajímatelé se mohou informovat u  koordinátorky projektu Romany Jelínkové (tel.: 734  230  751; e-mail:  romana.jelinkova@prah-brno.cz)

Ať už čelíte duševnímu onemocnění vy sami nebo někdo z  vašich blízkých, případně se s  lidmi s  těmito potížemi setkáváte při výkonu své  práce a  potřebujete informace či podporu, kontaktujte Terénní tým Blanensko telefonicky (604  875  684) nebo e-mailem (frantisek.forbelsky@prah-brno.cz), případně se bez předchozí domluvy dostavte kterékoliv pondělí v  čase 8 - 10 hod na adresu Svitavská 1b v  Blansku (www.prah-brno.cz).

Projekt „Dobří sousedé jsou také na Blanensku“ je spolufinancován z  Evropského sociálního fondu a  Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0005624).

FSC certifikace části státních lesů: posun k  řešení, které pomůže českým zpracovatelům?

Včera se v  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnil kulatý stůl na téma „Řešení nedostatku dřeva FSC pro nábytkářský průmysl.“ Účastníci semináře z  řad dřevozpracovatelů a nábytkářů apelovali na přítomné státní vlastníky lesů s  cílem najít rychlé řešení, které by jim pomohlo vyřešit hrozící ztrátu konkurenceschopnosti, pokud nebudou moci dodávat odběratelům produkty s  certifikátem šetrného lesního hospodaření FSC (Forest Stewardship Council). To by mohlo znamenat i ztrátu až 4000 pracovních míst, v  případě, že jejich odběratelé přesunou svoji produkci do okolních zemí. FSC ČR vítá konstruktivní přístup zástupců státních lesů, kteří nábytkářům potvrdili, že již mají vytipované lesní majetky, na kterých přírodě blízký způsob hospodaření dovoluje rychle přejít na hospodaření dle standardu FSC a nabídnout tak zpracovatelům českou FSC surovinu, kterou nutně potřebují.    

Semináře pořádaného pod záštitou předsedy hospodářského výboru poslancem Martinem Kolovratníkem (ANO, předsedy hospodářského výboru PS ČR), ve spolupráci s poslancem Karlem Turečkem (ANO, předsedy podvýboru lesního a vodního hospodářství), Robinem Böhnischem (ČSSD, předsedy výboru pro životní prostředí), Herbertem Paverou (TOP09, místopředsedy výboru pro zemědělství) a Olgou Havlovou (Úsvit, místopředsedkyně výboru pro zemědělství) se zúčastnili zástupci českých zpracovatelů a nábytkářů (např. Asociace českých nábytkářů, Svaz průmyslu a obchodu ČR, Klastr českých nábytkářů, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Dřevozpracujícího družstvo Lukavec, IKEA, BJS Czech, Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí, Wood & Paper ad.), akademické (Akademie Věd ČR, Platforma pro krajinu ad.) a lesnické obce (Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ČR, Nestátní lesy Svitavsko, ALDP, Česká asociace podnikatelů v  LH ad.), včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Přítomni byli také zástupci certifikačního systému FSC a PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Důvodem ke kulatému stolu byla aktuální situace spojená s   nedostatkem české FSC suroviny, kterou po českých dřevozpracovatelích požadují někteří z  velkých odběratelů, jako např. švédská IKEA. Ta od konce roku 2019 chce vyrábět výrobky pouze z  recyklovaných či FSC zdrojů. Čeští zpracovatelé ale nemají dostatek českého FSC dřeva, certifikováno je v  ČR pouze asi 2 % lesů. Objem poptávky (cca 380 000 m3) je tak velký, že ho efektivně mohou vyřešit zejména největší čeští tedy státní vlastníci lesů (jde asi o 400 000 ha). Pokud tito odběratelé přesunou svoji poptávku do okolních zemí, které disponují FSC surovinou, hrozí také ztráta 4000 pracovních míst. Proto Asociace českých nábytkářů a Klastr českých nábytkářů spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky, Svazem českých a moravských výrobních družstev apelovaly postupně na státní lesy, Ministerstvo zemědělství, pak i na premiéra. Problém má však i svůj environmentální aspekt. Nedávno Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR potvrdila, že „FSC tak může garantovat zlepšení stavu lesů a lépe je připravit na změny klimatu tak, jak to i odpovídá opatřením schváleným pro lesy v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu...“

„Je to o podpoře českých firem, ne o konfliktu certifikačních systémů,“ uvedl hlavní smysl semináře poslanec Martin Kolovratník (ANO). Zástupci nábytkářského, papírenského či dřevozpracujícího průmyslu následně deklarovali ve svých vystoupeních potřebu a nedostatek české FSC suroviny, který se u některých z  nich, především dodavatelů IKEA, bude v  následujících letech strmě zvyšovat. „Certifikace se stává nejen nástrojem trvale udržitelného lesního hospodaření, ale i nástrojem tržním a je potřeba strukturovat v  Česku podíl jednotlivých certifikací také s  ohledem na poptávku trhu,“ dodal Pavel Kříž, předseda představenstva Dřevozpracujícího družstva Lukavec, jedné z  největších dřevozpracovatelských firem s  českým kapitálem. Že v  České republice existuje signifikantní poptávka po FSC dřevu i v  papírenském průmyslu potvrdil Tomáš Pařík z firmy Wood & Paper. „Myslíme si, že je vhodné, aby část českých lesů byla certifikována jedním systémem a část druhým,“ dodal.    

Oproti tomu ředitel Lesů ČR Daniel Szorád argumentoval předběžnou teoretickou studií, kterou si státní podnik vypracoval a ukazuje vysoké náklady na certifikát FSC při plošné certifikaci státních lesů. „Podobné plošné kalkulace však nezohledňují konkrétní stav lesních porostů na vybraných lesních správách či majetcích a jejich výsledky se mohou velmi lišit, často také záleží na postoji zpracovatele analýzy. Kde je vůle, je i cesta. Zkušenosti lesních hospodářů, kteří dlouhá léta pracují se standardem FSC, ukazují daleko menší celkové náklady či pozitivní finanční bilanci,“ uvedl ředitel FSC ČR, Tomáš Duda. Rozdílné výsledky teoretické předběžné analýzy lze ukázat např. na kritériu standardu FSC týkajícího se bezzásahových částí referenčních ploch. Ty lze kalkulovat tak, že je možné zahrnout již existující území lesního majetku s omezenou těžbou z různých důvodů (nedostupnost, ochranné a ekologické funkce), pak je finanční ztráta malá. Pokud se plošně zahrnou místa perspektivní pro těžbu, jsou náklady vyšší. Většina velkých lesních majetků však má části lesů, kde je těžba omezena. Proto je pro kalkulaci nákladů více vypovídající konkrétní analýza dané lesní správy či lesního majetku. „Především ale v případě zavedení FSC ve státních lesích nejde o plošnou kalkulaci certifikace celého státního podniku, nýbrž o výběr konkrétních lesních správ vhodných k  přechodu na přírodě blízké lesní hospodaření tak, aby byla zároveň zohledněna poptávka zpracovatelů. Pak hovoříme zcela o jiných částkách a jiné situaci,“ dodal Duda.

Josef Vojáček z  Vojenských lesů a statků ČR však potvrdil, že státní lesy mají zájem pomoci českým zpracovatelským firmám a je potřeba se více soustředit na principy dohody v  rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi lesními vlastníky a zpracovateli tak, aby certifikace FSC přinášela benefity všem. Daniel Szorád následně uvedl, že vhodné lesní majetky, kde lze snadno přejít na FSC hospodaření, mají LČR již identifikovány.

FSC ČR velmi vítá toto prohlášení zástupců státních lesů a velmi oceňuje konstruktivní přístup, kdy se diskuze posunuje k výběru vhodných lesních majetků, které nyní vyhovují požadavků standardu FSC, proto přechod na  FSC přírodě blízké lesní hospodaření nebude nákladný a je možné je v  krátké době certifikovat. „Víme, že mnoho českých lesníků ze státních lesů hospodaří příkladně a jsme rádi, že diskuze o certifikaci státních lesů se posunula od zatížení ideologickými bariérami k  praktickému a racionálnímu řešení, které může pomoci ohroženým českým firmám“,  dodal Tomáš Duda z  FSC ČR. Surovina s  FSC certifikací je navíc bonusem a přidanou hodnotou i v  případech, kdy je jako nyní díky kalamitním stavům problém s  odbytem dřeva.

Účastníci semináře následně potvrdili zájem na dalších jednáních, které povedou k  nalezení řešení problému nedostatku FSC suroviny pro část českých zpracovatelů a posunou diskuzi mezi lesnickým a zpracovatelským sektorem směrem k  dohodě a diskuzi nad vybranými místy pro možnou FSC certifikaci.

O FSC

Mezinárodní organizace FSC® (Forest Stewardship Council®) prosazuje a podporuje již více jak dvacet let environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření. Upozorňuje na důležitost ochrany světových lesů, které jsou nejvíce ohroženým ekosystémem na Zemi. Proto vytvořila důvěryhodný systém jejich certifikace, který definuje odpovědné lesní hospodaření. Tím napomáhá chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. Dřevozpracovatelé a výrobci produktů na bázi dřeva, pokud jsou rovněž certifikovaní, mohou dodávat výrobky nesoucí logo FSC, které spotřebitelům zaručují, že podpořili šetrné lesní hospodaření. Národní kancelář FSC ČR již více než deset let prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpory šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích. Další informace na: www.czechfsc.cz  a www.poznejdrevo.cz.

Autentický průvodce TO JE BRNO vychází v rozšířeném vydání

Turistické informační centrum města Brna vydává novou verzi autentického průvodce TO JE BRNO. Nové vydání je doplněno o  kapitolu, v  níž okolní obce popisují svou výjimečnost. V  původní verzi totiž kapitola věnovaná okolí Brna vzbudila kontroverze.  

Autentický průvodce TO JE BRNO, který Turistické informační centrum města Brna vydalo letos 1.  dubna při příležitosti zahájení turistické sezóny, obsahoval deset subjektivních pohledů na  Brno a  okolí. Publikace rozpoutala debatu o  tom, jak propagovat turistické destinace, a  to především v  souvislosti s  kapitolou, která se věnovala okolí Brna.  

Nyní TIC BRNO vydává druhé, rozšířené vydání publikace.  

„Dohodli jsme se se starosty dotčených měst a  obcí, že  do  průvodce přidáme kapitolu, ve  které budou moci vyzdvihnout fakt, proč by měli turisté jejich destinaci navštívit. Této možnosti využil Adamov, Blansko, Kuřim, Moravský Krumlov, Rousínov a  Velké Pavlovice,“ vysvětlil  primátor města Brna Petr Vokřál.

Kromě přidání této kapitoly se změnila i  obálka průvodce a  také editorial, který reaguje na  první vydání.

„Rozšířené vydání autentického průvodce vydáváme v  nákladu dvou tisíc kusů. V  první fázi, tedy do  konce tohoto týdne, bude k  dostání na  několika prodejních místech v  obcích z  jedenácté kapitoly. Tato místa zveřejníme na  facebookové stránce TIC Brno,“ řekla  Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Poté se bude prodávat v  infocentrech, a  to konkrétně v  TO JE BRNO na  Panenské ulici a  „pod krokodýlem“ na  ulici Radnická. K  dostání bude také na  e-shopu.  

„Průvodce budeme prodávat za  199  korun,“ uzavřela  Janulíková.

Sázení stromů národů zahájí i letošní Babylonfest

Pestrý a bohatý program připravil i v letošním roce tradiční festival Babylonfest – Dny brněnských národnostních menšin. Ve dnech od 12. do 16. září představí lidé mnoha národů, kteří žijí v Brně, poutavý mix uměleckých a kulturních zážitků.

Široké veřejnosti festival ukáže tradiční lidovou kulturu, kterou si uchovávají jednotlivé menšiny. Přínos tohoto zajímavého projektu je zejména ve vzájemné komunikaci, výměně zkušeností a vzájemném obohacení všech účastníků společného setkání národnostních menšin žijících v Brně.

Opět se můžete těšit na tradiční prvky programu jako sázení stromů národů – letos v režii spolku jižních Slovanů a Chorvatů - v úterý 12. září od 17 hodin v parku Lužánky, ochutnávku národních pokrmů Syřanů, Řeků, Rusů a Maďarů a skvělé hudebníky skupiny Kumbalu. Ve středu 13. září se uskuteční literární dílna v Sále B. Bakaly a ve čtvrtek mimo jiné charitativní open air koncert skupiny Čankišou v letním areálu na Moravském náměstí. Novinkou letošního ročníku je koncert Podoby hudby ve dvoraně Uměleckoprůmyslového muzea. Závěrečný sobotní program a průvod krojovaných národních souborů se uskuteční v parku na Moravském náměstí.

Festival pořádá Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s organizacemi národnostních menšin a TIC BRNO, pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

Více informací najdete na: www.babylonfest.cz.